21.07.2011 21:45

Bedýnky z naší spřátelené biofarmy

Bedýnkujte s Klokočím!
Farma v Klokočí hledá další odběratele čerstvé zeleniny pro letošní
mimořádně vydařenou sezónu.
Základem bedýnky je: cibule, mrkev a brambory, dále se v bedýnce
vyskytuje střídavě dalších 20 druhů zeleniny a ovoce, jako je tuřín,
červená řepa, pastyňák, cukýny a patizony, kapusta, pórek, dýně
hokkaido, bazalka, petrželka, švestky, hrušky .... Váha bedýnky je v
tomto období 5-7 kg a obsahuje 5-10 druhů zeleniny sklizené
bezprostředně před prodejem. Cena bedýnky je 150,- Kč.
Zelenina se nakupuje přímo na poli, vyzkoušených způsobů, jak dostat
zeleninu do přilehlých měst a obcí je několik:
1. Jedna rodina jede pro jednu bedýnku. Jede-li však bedýnka o váze 5 kg
20 km daleko, zelenina, kteru obsahuje zůstává sice bio certifikovaná,
ale už není ekologická. Při tak neefektivním způsobu dopravy nemůže být
o ekologii řeč, o množství času stráveného dopravou ani nemluvě. Proto
doporučujeme další způsoby:
2. Dobře fungují takzvaná "odbytová družstva" - spolky cca 20ti
odběratelů, kteří se navzájem neznají. Pro ně zajišťuje dovoz nadšená
obětavá osoba, k ceně bedýnky si pak připočítává náklady na dopravu.
3. Způsob, který se osvědčil nejlépe je "sousedská spolupráce" 3 - 10ti
rodin, které se v dovozu bedýnek střídají. Na každou z nich připadnou 2
- 3 cesty ročně a má čerstvou zeleninu po celou sezónu až do domu. Navíc
se postupně všechny zúčastněné osoby seznámí s farmářem a jeho polem,
vidí, v jakých podmínkách se zelenina pěstuje, že je skutečně ekologická
a čerstvá, mají představu, co takové pěstování obnáší a mohou se na
cokoliv zeptat. A nakonec se nabízí možnost spojit cestu s výletem do
Klokočských skal, na hrad Rotštejn či řeku Jizeru, pro děti též možnost
potkat se s chovanými zvířaty, vidět, jak se pasou, dojí nebo je krmit.

Objednávky a dotazy na adrese: anna@klokoci.cz, telefon: 739 756 657,
Anna Hudská
Bližší informace o farmě: www.klokoci.cz, o prodeji zeleniny a vaření:
www.bedynky.blogspot.com

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01 -administrativa, sídlo
provoz :Jílovecká ulice 103,Semily
Všeň č.89 (u Turnova)


776 077 186