21.10.2009 15:34

Den stromů 2009

…jsou dobrá, jsou sladká, jsou jako M.E.D….

Již  v neděli 18.10. odpoledne se na zahrádce sešlo i přes nepřízeň počasí přes 40 lidiček malých i velkých společně oslavit Den stromů. Centrum pro rodinu M.E.D. tímto zakončilo dvouměsíční kampaň „Město pro děti“, kterou každoročně koordinuje Síť mateřských center.

Již tradiční Jablíčková slavnost kromě soutěže mlsných jazýčků (o nej  jablečnou dobrůtku)  měla letos jednu novinku - společnou výsadbu  stromku.  Při zpívání jablíčkových písniček jsme ke kořenům jabloňky  symbolicky vložili naše připomínky a náměty ke zlepšení ŽP ve městě –aby zakořenily, rozkvetly a časem nesly plody. Náš milý host pan starosta  J.Farský  nejenom přiložil ruku k dílu při výsadbě,  ale ochotně přidal i svůj hlas ke kampani Celé Česko čte dětem pohádkou O jablíčku. Děti doprovodily jeho čtení loutkovým divadélkem.

Náměty ke zlepšení životního prostředí ve městě a okolí,

které byly vloženy ke kořenům naší malé jablůňky, aby zakořenily a nesly ovoce…

Jablíčková slavnost  18.10.2009

V rámci celostátní kampaně Sítě MC  „ Město pro děti 2009“

Naše náměty a návrhy:

 - velmi si ceníme a vítáme možnost třídit také bioodpad, asi však  bude nutné zvýšit osvětu mezi veřejností o hodnotách bioodpadu, jak  vyznělo z našeho „žížalího“ dotazníku

 (v rámci EVVO pro MŠ a ZŠ se o toto snažíme)

-  v rámci Měsíce biopotravin (září) bychom uvítali ze strany města jako zřizovatele některých jídelen při MŠ a ZŠ pomoc zavádět BIO do škol – 2-3 ukázkové obědy alespoň v rámci kampaně + informace pro rodiče a žáky

- vítáme nápad pana starosty k údržbě alespoň části zeleně ve městě  přirozenou cestou

(pasoucí se stádo oveček je pro děti příjemnější než řvoucí sekačky, o ekologické stopě ani nemluvě)

-v rámci TOP (týdne opravdových plen) budeme propagovat výhody látkových plen, což mělo letos příznivý ohlas více u seniorů ( zvlášť když se v Semilech vyrábějí a vyváží do Evropy) nebylo by možné zvýhodnit rodiny používající látkové pleny? (minimalizace odpadu – náš návrh - prominout  za 1.rok života dítěte povinné poplatky za odpad za toto dítě…)

-těšíme se a držíme palce, aby záměr napojit město na geotermální energii vyšel a byl realizován

-k snižování spotřeby energie není nutno pouze vždy zateplovat (někdy technicky a finančně nemožné), možná by také stálo za to podívat se na využívání veřejných budov (např. příspěvkových organizací), na efektivitu prostorového a časového využití již jednou vytápěných prostor….

- hledání cest k zvýšení atraktivnosti veřejné dopravy, vítáme nabídku MÚ Semily ke společné dopravě autobusem na bazén v zimních měsících. Rodinám bez auta či těm, které nechtějí všude pouze autem by pomohlo obdobné při některých turistických akcí (jarní akce otevírání Českého ráje či akce na Kozákově pro děti) – i placená doprava

 + vlaková doprava jako alternativa k automobilové – zvláště když Semily mají rychlíkovou zastávku a tudíž dobrou obslužnost

Překvapuje nás, kolik dětí vůbec nejezdí vlakem, vítáme propagační jízdy „párovek“ – zde trochu pokulhává propagace v centru města. Nejvíce nás ale trápí neutěšený stav (technický i nepořádek) kolem nádraží, podchod je kapitola sama o sobě + spojka na autobusové nádraží.

První dojem návštěvníka Semil přijíždějící vlakem musí být úžasný.  Byla by ku pomoci věci spolupráce města s ČD.  Výhled nového podchodu je povzbudivý, nicméně i současný stav

ovlivňuje denně desítky, možná stovky lidí (zvláště mládež dojíždějící do škol)

Těšíme se u nádraží na větší propagaci města a akcí, větší zdůraznění a zviditelnění Riegrovy stezky

- podpora a zdůraznění pěší turistiky a cykloturistiky jako ekologicky příznivého chování, vítáme budování cyklostezky

(kolo jako dopravní prostředek propaguje osobním příkladem současné vedení města- pan starosta i místostarosta, za což si zaslouží pochvalu)

 

 

 

 

—————

Zpět


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01 -administrativa, sídlo
provoz :Jílovecká ulice 103,Semily
Všeň č.89 (u Turnova)


776 077 186