Náš spolek :Semínko země,z.s. -stránky https://www.seminkozeme.cz/

Zastáváme názor, že nejefektivnější  výchova k trvale udržitelnému života je v rodině, proto nabízíme prostor pro aktivity, sdílení zkušeností i praktických dovedností. Děti by měly mít možnost zažít rodiče při smysluplné manuální práci (zahrádka atd.), pohybovat se v přirozeném prostředí a zažívat přirozený rytmus roku přírody ve známém, důvěrném prostoru.

Naše hlavní projekty:

-oživení památkově chráněné dřevěnky: https://medvedsemily.webnode.cz/

- lesní rodinné centrum ve Všeni u Turnova https://www.seminkozeme.cz/vsen/

Kořínek - přírodní klub  v Semilech

Kořínek  Louny -od roku 2019 nové pracoviště -jurta v archeoskanzenu Březno u Loun

-programy EVVO pro MŠ, ZŠ, SŠ, ale i MC (mateřská centra), k nahlédnutí něco z obsahu a  metodik programů
-
-kampaň  „K přírodě blíže a častěji“ 
 


Od podzimu 2013 jsme nositelé titulu ."Školka blízká přírodě"   ,od roku 2015 naše zahrádka nese logo s ježkem.Přírodní zahrada 
 Jsme členem sítě MRKVIČKA,l Trinacionální sítě EVVO, spoloupracujeme se spolky v okolí:ZaZemí  Turnov, lesní klub Břidlička, lesní komunitní centrum Svět-linka, CPR M.E.D.  , KSFS Semily (Ostrov art, Noční pohádková cesta), Cervus Semilensis (Masopust, Staročeská pouť) ,
SEV Český Ráj , SEV Divizna  Liberec, Geopark Ralsko, MC Kouhoutek Mnichovo Hradiště (příměstské tábory v lesním rodinném centru na Všeni)

s Městskou knihovnou v  Semilech (Semínkovna), s Městskou knihovnou Železný Brod (projekt BOOKSTART - S knížkou do života) , s KC Golf - dílničky před divadélky pro děti  (Parohaté kutění)

MŠ,ZŠ  a MC nejenom  v okolí  (aktivní činnost a partnerství  v Lounech, Svitavách, Hranicích na Mor., Olomouci,  Klokočí, Radčicích, Lomnici n.P., Kryštofově údolí.,ve Všeni.. )

 Kontakt:  PaedDr.Lenka Hřibová , Semily,  776 077 186  lenka.hrib@volny.c

Naše činnost se neomezuje pouze na aktivity v Jílovecké ulici (zde na komunitních akcích jsme spolupracovali  s NNO Zrnko naděje ), ale poslání našeho sdružení:

umožnit  prožívání hodnot  dětství v přímém kontaktu s přirozeným prostředím i v technickém a virtuálním 21.století  
chceme naplňovat spoluprací se subjekty  nezávisle na místě.

Cílem  činnosti sdružení  je podporovat péči o děti a vzdělávání dětí formou přímého kontaktu s přírodním prostředím, hájit právo  nejmladší generace na podnětné přirozené prostředí a vytvářet ho, podpora komunitního života a rodiny, péče o přírodu a krajinu
 a to zejména následujícími činnostmi:

● osvětovou a vzdělávací  činností s tematikou nezastupitelné role kontaktu s přirozeným prostředím zvláště v raném dětství
● podpora a realizace environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty
● příprava a  tvorba metodických materiálů a pomůcek k enviromentální výchově
● poskytováním poradenství, metodické pomoci a podpory subjektů zabývajících se předškolním , školním  i zájmovým  vzděláváním dětí podle těchto principů
 ● účast  na jednáních s orgány veřejné moci v záležitostech týkajících se
legislativní úpravy péče o děti a vzdělávání dětí podle  těchto principů,
územních plánů, plánování veřejných prostranství
● podpora a  sdílení zkušeností  subjektů, zabývajících se  vzděláváním dětí v kontaktu s přírodním prostředím a subjektů toto prostředí vytvářející (komunitní zahrady, městské farmy, ekozemědělci, dětská přírodní hřiště)
● výzkum v oblasti kontaktu  dětí  s přirodním prostředím

(výňatek ze stanov sdružení)

Motto: “Nechceme rozdávat rady, ale radost“
 

 

Naše nezisková organizace SEMÍNKO ZEMĚ z.s. vznikla (právně) teprve v létě 2011, ale je vlastně pokračující  (prakticky od 1.1. 2012 ) v činnosti "zelené sekce " CPR M.E.D.(projekty doběhly k 31.12. 2011). Projekt na oživení dřevěnky a vznik ekostřediska již dva-tři roky rozvíjelo právě Centrum pro rodinu M.E.D:. 

Proč právě název Semínko země? Inspiroval nás Roy Littlesun (75 let),který  byl v mládí adoptován stařešinou kmene Hopiů :„Každé semínko ve skutečnosti obsahuje Paměť a skrze „proces růstu“ ji může opět uvolnit. Princip vědomé setby je následující: Matka Země je lůno, do kterého vsazujeme semínko. Semínko je „Klíčem spojení“ se vším Stvořením. Když vědomě zasadíme, pěstujeme a sklidíme semínko a to, co ze semínka vyrostlo, můžeme se vědomě propojit se Stvořením. Je důležité, abychom naslouchali přírodě, protože vyrůstá skrze vesmírné zákony."

SEMÍNKO  - zrnko _ inspirace v díle M. Endeho

 

                              

 


Náš tým v rámci projektu oživení dřevěnky:

Všechny tři iniciátorky mají osobní zkušenost s bydlením v dřevěnce ( v okolí Semil). Nicméně běh života a okolnosti způsobily, že všechny "skončily" v bytě. Možnost dát zvláště nejmenším dětem zažít tento romantický prostor je nadchla natolik, že se do projektu pustily. Rozhodně však netrpí romantickou představou útěku na venkov a do lůna přírody, zakusily si odvrácenou stranu tohoto - sociální vyloučení, závislost na dopravě, komplikace pro starší děti. V protikladu k tomu však dřevěnka v Jílovecké slouží jako místo setkávání (dětí je vždycky hejno), dostupnost výborná - cca 200m od radnice, 5 minut z náměstí a hlavně žádný kopec , tedy dostupná i pro nemotorizované rodiny, kočárky, koloběžky a jiná dětská vozidla...Zahrádka je dostatečně malá, abychom ji rozumně zvládly, areál i ulice a blízký pramen sv.Václava dostatečně rozlehlý, aby děti měly své skrýše, cestičky, partičky...

Lenka Hřibová - máma čtyř dětí (25,23,16 a 12), vystudovaný pedagog Č- VV, absolventka kurzu permakulturního designu,akreditovaný lektor EVVO

Romana Smetáčková - máma 2 dětí, na jejích bedrech leží hlavně administrativa a účetnictví projektu,studentka Kurzu permakulturního designu, láskyplné masáže

Dita Kačírková - mamka Matěje,Aničky a Magdalenky,spolupráce s biofarmouKlokočí, průvodce v Kořínku

Lenka Vanclová - sklářka, pečující o dceru na vozíku, neúnavný organizátor aktivit Zrnka naděje, našemu projektu dělá propagaci ve svých INFOLISTECH ZRNKA.(naleznete v levém sloupci www) výborné videa z akcí Kamera na kolečkách .Děkujeme!

Iva Hluštíková -zakladatelka Semínka země, spolupráce "na dálku" - akce v Lounech, vlesním rodinném centru

Anička Hudská - biofarma Klokočí, spolupráce s programy EVVO, tradiční :"Poděkování za úrodu"

 

Samozřejmě máme spoustu pomocníků, za což všem patří dík.

 Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01 -administrativa, sídlo
provoz :Jílovecká ulice 103,Semily
Všeň č.89 (u Turnova)


776 077 186