Trochu historie

 
Jednou ze semilských ulic, kde dřevěné chalupy ještě před několika desítkami let převažovaly, je Jílovecká ulice. Do současnosti se dochovaly jen tři chalupy, které tvoří malý pozoruhodný areál, připomínající původní zástavbu města. Pocházejí z přelomu 19. a 20. století a obývali je drobní řemeslníci, dělníci a domkaři.

Domek č. p. 102 je celoroubený trojdílný dům komorochlévního typu se sedlovou střechou, postavený ve svahu na kamenné podezdívce. Přední štít s lomenicí a kabřincem, půdorysné schéma, interiér, vnější vzhled – to vše je původní a nenarušeno stavebními zásahy. Chalupa č. p. 103, trojdílného komorového typu s lomenicí členěnou na dvě pásma, je rovněž zcela nedotčena. Přízemní trojdílný dům komorochlévního typu č. p. 104 se sedlovou střechou, původně roubený, je postaven na kamenné podezdívce, v níž je zbudován sklípek a chlívek. Přední obytná část byla částečně přezděna.

Všechny tři domy pojizerského typu mají mimořádnou hodnotu pro svou neporušenost v celku i v detailech, proto byly vyhlášeny za kulturní památku. V červené chalupě je připravena expozice PILNIKÁŘSTVÍ.


Z historie projektu M.E.D.věd

Romantický areál dřevěnek v Jílovecké je využíván nárazově k tradičním akcím (Čtení z máje a Betlém, které organizuje sdružení Cervus Semilensis),  nicméně  prostory  zahrádky okolo zelené dřevěnky  č.103 několik let zarůstaly kopřivami a bodláky. Rozhodly jsme se tedy MÚ Semily předložit náš projektík a ten byl v červnu 2008 Radou města schválen. Pustily jsme se do zápasu s plevely i nepořádkem po řemeslnicích a první akcí pro veřejnost byl na podzim 2008 Den skřítků a víl.   Navázaly jsme cenné a milé přátelství se sousedským občanským sdružením Zrnko naděje , které podporuje rodiny s handicapovaným členem. Pořádáme společné akce, navštěvujeme se, velmi aktivní paní Lenka Vanclová nám dělá úžasnou propagaci v jejich INFOLISTECH, které naleznete na jejich www.

Kvůli bezpečnosti dětí jsme MÚ požádaly o odstranění rozpadající se kůlny (což se podařilo brzy na jaře)  a oplocení pozemku(květen). Podařilo se na místě kůlny zbudovat vyvýšený záhon, bylo zajímavé s dětmi sledovat tuto proměnu.

V Týdnu pro Zemi 2009 jsme poprvé nabídly prográmek  (O skřítkovi hospodářičkovi) školám - MŠ a ZŠ. Podařilo se nám postupně začlenit do Národní sítě EVVO (ekologické výchovy,vzdělání a osvěty), naše nezisková organizace se také stala členem ČSOP a sitě Mrkvička (předškolní ekologická výchova).

 

V létě 2011 situace dozrála k tomu, že se zelené aktivity CPR M.E.D.  osamostatnily do samostané NNO (Semínko země) a od 1.1.2012 došlo i k právnímu oddělení.

Více v sekci O nás.

V prosinci 2011 dostalo do správy areál zelené dřevěnky Muzeum a Pojizerská galerie, s tím, že programová náplň zůstane zachována (komunitní prostor prostor pro rodiny s dětmi a programy EVVO ). Dále je nabídka k využívání prostor i jiným NNO a spolkům ve městě.

Od října 2012 funguje v těchto prostorách 2dny MEDOVÁ ŠKOLKA, - lesní klub Kořínek ( v rámci projektu do konce března). Úspěšně rozjetý lesní klub převezme od dubna pod svá právní křídla Semínko země.

.

 


Kontakt

Semínko země z.s.

Jižní 466,SEMILY 513 01 -administrativa, sídlo
provoz :Jílovecká ulice 103,Semily
Všeň č.89 (u Turnova)


776 077 186